Uppfräschning av innergården på Falugatan 3

För fyra år sedan stod totalrenoveringen av det gamla kulturhuset på Falugatan 3 klar och huset fick ett rejält lyft både invändigt och utvändigt. Nu under våren kommer vi att starta igång ett arbete med att färdigställa och fräscha upp även husets innergård. Vi kommer börja med att dra nya dagvattenledningar från gården till det kommunala dagvattensystemet och därefter anlägga nytt markytskikt. Målet är att få gården mer trivsam för hyresgästerna med plats för bland annat sittplatser och cykelställ.

Parallellt med detta så pågår även en uppfräschning av husets källare.